サイトへ戻る

Nordiske konsernsjefer: Satser på mer mangfold, mindre lønnsgap og rapportering på naturdata 

Ni ledende konsernsjefer i Norden intensiverer bærekraftarbeidet med 16 felles forpliktelser for 2023. Blant flere viktige grep ligger mål om fire måneder fullt betalt foreldrepermisjon, mål om maks 60 prosent av ethvert kjønn i toppledelsen og inkludering av ESG-mål i ledelsens prestasjonsvurderinger.  

- Med pandemi, energikrise og krig har det vært krevende år for næringslivet. Da er det ekstra viktig at vi ikke glemmer bærekraftarbeidet, og derfor kommer vi nå med nye, felles mål, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke.  

Konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad, supplerer: 

- Å innfri de nye målene vil kreve en massiv innsats fra alle selskapene, og inkludert oss konsernsjefer i Nordic CEOs. Nært samarbeid, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling på tvers av nordiske land og bransjer blir sentralt for å lykkes, forteller Grefstad.  

Siden 2018 har selskapene Telenor, Yara, Posten, Storebrand, SAS, Swedbank, Islandsbanki, Marel og GSMA samarbeidet om felles forpliktelser for å nå FNs bærekraftmål i nettverket Nordic CEOs for a Sustainable Future. 

Nordic CEOs lanserer nå nye, felles forpliktelser for klima, natur, likestilling og innkjøp. I alle selskapene inkluderer dette blant annet å: 

  • Fremme likestilling og motarbeide kjønnsforskjeller: Mål om maks 60 prosent av ethvert kjønn på de tre øverste ledelsesnivåene innen 2030. 
  • Rapportere på og jobbe for å redusere lønnsgap. 
  • Mål om å tilby ansatte minst fire måneders fullt betalt foreldrepermisjon for hovedomsorgsperson, og støtte sekundærforelderen med en måneds permisjon.  
  • Fremme mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø: Etablere ansattstyrte grupper for minoriteter, som LHBTI, personer med funksjonsnedsettelse og personer med annen bakgrunn og etnisitet. 
  • Rapportere på data for natur og biodiversitet i rapporteringsåret 2023.
  • Integrere bærekraftsmål i ledelsens prestasjonsvurderinger. 

– Vi er klare til å heve listen og ta bærekraftarbeidet til et nytt nivå. Med dette vil vi også vise at nordiske selskaper tar ledelsen internasjonalt. Derfor var det på høy tid at vi ble enige om mer forpliktende mål, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille.  

Samarbeidsarena med nordiske regjeringer 

Nordic CEOs er en viktig arena for samarbeid mellom nordiske selskaper og myndigheter. I 2019 hadde nettverket og de nordiske statsministerne en felles uttalelse om privat og offentlig samarbeid innen klima og likestilling. Tidligere statsminister Erna Solberg var til stede da nettverket ble lansert i 2018. Gjennom pandemien har nettverket hatt tett dialog med de nordiske statsministerne.  

Arni Oddur Thordarsson, konsernsjef i det islandske selskapet Marel, leder nettverket i 2023. 

- For å nå FNs bærekraftsmål, er tett samarbeid mellom privat og offentlig sektor helt avgjørende. De nordiske landene er i en unik posisjon til å lede og drive frem den nødvendige omstillingen vi må gjennom de neste syv årene. Politikerne kan lære mye av oss, og vi vil fortsette å presse på for enda mer samarbeid og sterkere tiltak, sier Thordarson. 

Skal inspirere andre selskaper  

Nordic CEOs har gitt ut flere veiledninger for å hjelpe andre selskaper med praktiske råd om bærekraftarbeid. I 2021 publiserte Nordic CEOs en veiledning om klimarisikostyring for virksomheter. I 2022 fulgte de opp med en veiledning om likestilling.  

-Næringslivets innsats er avgjørende for å nå FNs bærekraftmål. Norden gjør det bra både økonomisk, teknologisk og sosialt, som gjør oss godt rustet til å drive positiv endring globalt, forteller konsernsjef i Yara og president i NHO, Svein Tore Holsether.  

I 2023 skal Nordic CEOs publisere flere praktiske veiledninger, én om innkjøp og én om natur. Dette vil ytterligere forsterke selskapenes engasjement for bærekraft og skape et markant avtrykk i deres respektive bransjer.